Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Značka správcu:
S791
IČO:
31261507
Dátum narodenia:
31.07.1968
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@ak-havlatova.sk, 055/6771044, 0903 185 480
Priradené konania (19):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov Konkurz č. 1K/65/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia13.07.2001
Ištenešová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/45/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.09.2017
Méčeš Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/61/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.08.2018
Galasová Zaufalová Beáta Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/33/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz02.02.2019
Čičvák Anton Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/278/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.06.2019
Rácz Juraj Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/185/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.07.2019
Forgáč Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/332/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.07.2019
Koňa Róbert Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/378/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.08.2019
Kovács Ivan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/405/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.08.2019
Kušnieriková Alena Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/453/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.09.2019