Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Značka správcu:
S791
IČO:
31261507
Dátum narodenia:
31.07.1968
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@ak-havlatova.sk, 055/6771044, 0903 185 480
Priradené konania (19):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov Konkurz č. 1K/65/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia13.07.2001
Fogarášová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/288/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2019
Rubín Alexander Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/597/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.12.2019
Oláh Bartolomej Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/619/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.01.2020
Pollak Oto Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/40/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.02.2020
Čorba Marián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.02.2020
Bubenčík Radko Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.02.2020
Miklóš Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/93/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.03.2020
Megyesi Róbert Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/145/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2020
Szabóová Oľga Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/155/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.04.2020