Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Havlátová-Rajczyová Andrea, JUDr. (S791)

Značka správcu:
S791
IČO:
31261507
Dátum narodenia:
31.07.1968
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@ak-havlatova.sk, 055/6771044, 0903 185 480
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov Konkurz č. 1K/65/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia13.07.2001
Fogarášová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/288/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2019
Megyesi Róbert Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/145/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2020
Kováčová Martina Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/7/2020 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi26.06.2020
Mindžáková Eleonóra Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/232/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz08.07.2020
Kudlová Štefánia, DiS. art. Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/253/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.07.2020
PLASTOKNO, s r.o. Košice Konkurz č. 26K/35/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.01.2013
ABO MILL s.r.o. Konkurz č. 26K/54/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.04.2013
Mazáková Iveta Konkurz č. 31K/72/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz18.02.2014
MaKs s.r.o. Konkurz č. 31K/42/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.01.2015