Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kmeťová Oľga, JUDr. (S762)

Kmeťová Oľga, JUDr. (S762)

Značka správcu:
S762
IČO:
35549483
Dátum narodenia:
27.05.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
okmetova@post.sk, 0903 367 203
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Fazekaš Imrich Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/92/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.05.2022
Tóthová Kornélia Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/154/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz16.06.2022
Lindáková Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/162/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.08.2021
Tomáš Ján Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/373/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2022
Lénárt Imrich Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/34/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.02.2022
Rusnáková Blanka Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/61/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.03.2022
Lizák Patrik Konkurz č. 26K/1/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.02.2017
Hudák Dušan Konkurz č. 26K/11/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.08.2017
Prokopič Ivo Konkurz č. 31K/13/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.06.2017
Probala Jaroslav Konkurz č. 30K/15/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2017