Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Oravec Stanislav, JUDr. (S766)

Oravec Stanislav, JUDr. (S766)

Značka správcu:
S766
Dátum narodenia:
28.03.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 19, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
oravec@advokatpo.sk, 051/77 16 013
Priradené konania (53):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rákoš Róbert Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/18/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.02.2019
Čonka Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/84/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.02.2019
Čonka Štefan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/134/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.03.2019
Lipčáková Michaela Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/194/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.04.2019
Čečko Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/229/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.04.2019
Bačová Jarmila Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/3/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.05.2019
Ferko Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/301/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.05.2019
Kovaľová Ľuba Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/368/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.06.2019
Koky Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/437/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.06.2019
Sivák Milan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/490/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.07.2019