Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Biroš Juraj, JUDr. (S795)

Biroš Juraj, JUDr. (S795)

Značka správcu:
S795
IČO:
31267866
Dátum narodenia:
31.08.1958
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
biros@atknet.sk, 055/6226252
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Dutka Ladislav Konkurz č. 31K/30/2010 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.08.2018
Halajová Jana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/121/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.01.2020
Vargová Zdislava Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/114/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.05.2018
Červenák František Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/168/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.04.2019
Balog Ján Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/105/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.12.2019
Eliašová Emília Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/132/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.04.2020
Jurišinec František Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/195/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.05.2020
Dunková Eliška Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/215/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.06.2020
Patrik Róbert Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/242/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.07.2020
Kováčová Helena Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/253/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz01.08.2020