Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hadušovský František, JUDr. (S804)

Hadušovský František, JUDr. (S804)

Značka správcu:
S804
IČO:
31296289
Dátum narodenia:
20.04.1954
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, Slovensko
Kontakty:
fhadusovsky@gmail.com, 058/732 94 64, 0902/660 505
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Štofila Michal Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/7/2017 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.01.2018
Nagy Milan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/64/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.02.2020
Nehézová Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/143/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2020
Bogárová Dana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/300/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.10.2020
Bernátová Mária Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/328/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.11.2020
Boudeba Viera Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/350/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.11.2020
Sipková Anna Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/371/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz16.12.2020
Golas Ivan Konkurz č. 31K/51/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.12.2014
Friga Róbert Konkurz č. 30K/5/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.05.2015