Surma Ján, JUDr. (S817)

Značka správcu:
S817
IČO:
31304354
Dátum narodenia:
10.10.1963
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 122, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.surma@outlook.sk, 051/75 91 621,0905 621 680
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Zachar Peter Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/507/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.08.2022
Gajdošová Janette Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/183/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.07.2021
Avuk Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/192/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.06.2022
Milčík Martin Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz02.07.2022
Drabiščák Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/307/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.08.2022
Bajza Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/336/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.09.2022
Bačo Gustáv Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/367/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.09.2022
Fako Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/376/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.10.2022
NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze Konkurz č. 1K/5/2013 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.01.2014
Nahaj Ján Konkurz č. 2K/10/2013 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz06.06.2013