Surma Ján, JUDr. (S817)

Značka správcu:
S817
IČO:
31304354
Dátum narodenia:
10.10.1963
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 122, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.surma@outlook.sk, 051/75 91 621,0905 621 680
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Dužda Elemír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/546/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.09.2019
Jožková Božena Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/5/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.08.2019
Čonka Stanislav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/1/2020 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi09.06.2020
Brndiar Matej Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/68/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.04.2021
Gajdošová Janette Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/183/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.07.2021
Rakašová Márie Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/148/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.08.2021
Halušková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/255/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.09.2021
Bučko Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/181/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.09.2021
PhMr. Anna Kramarčíková - Lekáreň PHARMA PLUS Iné č. 3NcKR/2/2011 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.12.2015
Daniela ŠČAMBOROVÁ - STONOŽKA Iné č. 2NcKR/11/2014 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.12.2015