Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Zajac Roman, JUDr. (S895)

Zajac Roman, JUDr. (S895)

Značka správcu:
S895
Dátum narodenia:
11.07.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
Kontakty:
roman.zajac@demax.sk, 053/4421557, 053/4297895
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Spišsko-gemerský sociálny podnik, n.o. - v likvidácii Konkurz č. 26K/17/2011 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Capetti Beáta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/4/2019 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi23.07.2019
Horváth Ervín Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/159/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.04.2020
Rudá Adriána Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/198/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.05.2020
REMONTMILK s.r.o. Konkurz č. 32K/38/2011 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.03.2012
SANY Slovakia spol. s r.o. Konkurz č. 32K/11/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.09.2012
Papcun Jozef Konkurz č. 30K/5/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz18.07.2014
KOVTECH s.r.o. Konkurz č. 26K/64/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.05.2015
Štefan Bendík Konkurz č. 31K/17/2007 Okresný súd Košice IZačaté konkurzné konanie09.12.2015
Borňaková Magdaléna Konkurz č. 26K/70/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.01.2016