Varga Igor, JUDr. (S898)

Značka správcu:
S898
IČO:
35561840
Dátum narodenia:
31.05.1951
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovensko
Kontakty:
judrigorvarga@gmail.com, 0915 951 000
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mucha Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/179/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.07.2022
Krok René Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/5/2023 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.02.2023
Tulej Peter Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/17/2023 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.03.2023
Jelč Peter Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/27/2023 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.03.2023
JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze Vyrovnanie č. 3k/191/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.09.1999
Bomba Peter Konkurz č. 26K/27/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.09.2013
František Tóth TÓTH Konkurz č. 30K/2/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.07.2014
Čavis Ján Konkurz č. 31K/20/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.05.2015
Kovács Róbert Konkurz č. 32K/8/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.02.2016
Seman Ivan Konkurz č. 31K/38/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.08.2016