Varga Igor, JUDr. (S898)

Značka správcu:
S898
IČO:
35561840
Dátum narodenia:
31.05.1951
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovensko
Kontakty:
judrigorvarga@gmail.com, 0915 951 000
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kolesárová Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/74/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz20.01.2024
Oberle Róbert Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/32/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz12.04.2024
Mruzová Beáta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/41/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz30.04.2024
Miker Štefan Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/55/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.05.2024
JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze Vyrovnanie č. 3k/191/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.09.1999
Bomba Peter Konkurz č. 26K/27/2013 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz25.09.2013
František Tóth TÓTH Konkurz č. 30K/2/2014 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz03.07.2014
Čavis Ján Konkurz č. 31K/20/2015 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz06.05.2015
Kovács Róbert Konkurz č. 32K/8/2015 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz12.02.2016
Seman Ivan Konkurz č. 31K/38/2016 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz04.08.2016