Varga Igor, JUDr. (S898)

Značka správcu:
S898
IČO:
35561840
Dátum narodenia:
31.05.1951
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovensko
Kontakty:
judrigorvarga@gmail.com, 0915 951 000
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
PLYNMONT - KOMP, s.r.o. Konkurz č. 31K/34/2011 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz27.09.2011
Tóthová Helena Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/160/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.08.2021
Balogová Simona Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/181/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.08.2021
Lakatoš Bartolomej Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/38/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.09.2021
JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze Vyrovnanie č. 3k/191/1999 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.09.1999
Bomba Peter Konkurz č. 26K/27/2013 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.09.2013
František Tóth TÓTH Konkurz č. 30K/2/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.07.2014
Čavis Ján Konkurz č. 31K/20/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.05.2015
Seman Ivan Konkurz č. 31K/38/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.08.2016