Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tarabčák Jozef, JUDr. (S907)

Tarabčák Jozef, JUDr. (S907)

Značka správcu:
S907
Dátum narodenia:
13.09.1956
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 13, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
tarabcak@stonline.sk, 051/772 31 43, 759 83 31-2
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Peter Liptaj, Spišská Teplica Konkurz č. 6K/119/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia24.07.2007
Lýdia-Jovsa, spol. s r.o. Konkurz č. 4K/78/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.02.2006
Cenová Daniela Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/974/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.01.2020
Gajdošová Helena Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/97/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.02.2020
Malast Pavel Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/136/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.03.2020
Bošnáková Oľga Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/54/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.04.2020
Terjanová Michaela Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/180/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.04.2020
Jakubík Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/198/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.04.2020
Sivák Dušan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/217/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz06.05.2020
Jakubová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/87/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.05.2020