Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Značka správcu:
S911
IČO:
37941852
Dátum narodenia:
02.07.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.hnatmilos@centrum.sk, 0910 691 494, 051/7581849
Priradené konania (37):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Horvát Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/452/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.01.2021
Pešta Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/11/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.02.2021
Sameľová Radoslava Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/82/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.05.2021
Ricková Alena Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/95/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.05.2021
Smolej Radomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/121/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.06.2021
Muchová Emília Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/156/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.06.2021
Pulková Patrícia Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/167/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.07.2021
Chromý Rudolf Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/196/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.07.2021
Ganev Peter Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/135/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.03.2018
Šalata Michal Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/103/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.02.2019