Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Značka správcu:
S911
IČO:
37941852
Dátum narodenia:
02.07.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.hnatmilos@centrum.sk, 0910 691 494, 051/7581849
Priradené konania (46):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Rjapoš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/221/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.09.2019
Muchanič Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/305/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.06.2018
Fecko Viliam Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/342/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.07.2018
Šalata Michal Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/103/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.02.2019
Harčár Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/176/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz02.04.2019
Kyjovská Slavka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/270/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.05.2019
Zimmermann Igor Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/723/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.09.2019
Braun Robert Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.12.2019
Keďuch Peter Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/779/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.12.2019
Antoš Andrej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/818/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.12.2019