Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Hnat Miloš, JUDr. (S911)

Značka správcu:
S911
IČO:
37941852
Dátum narodenia:
02.07.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.hnatmilos@centrum.sk, 0910 691 494, 051/7581849
Priradené konania (36):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Miko Martin Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/15/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.02.2022
Čičilla Róbert Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/4/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.05.2022
Davidová Štefánia Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.12.2022
Rakáš František Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/535/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.01.2023
Homiaková Vladislava Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/564/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.01.2023
Janič František Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/3/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.02.2023
Kura Zdeno Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/18/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.03.2023
Fedorko Andrej Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/33/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.03.2023
INKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Konkurz č. 5K/49/2001 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia19.03.2001
Vlasta Judičáková Konkurz č. 2K/360/1998 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia26.10.1998