Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tarhajová Daniela, JUDr. (S956)

Tarhajová Daniela, JUDr. (S956)

Značka správcu:
S956
IČO:
35542420
Dátum narodenia:
02.09.1960
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
Kontakty:
daniela.tarhajova@gmail.com, 055/677 0357; 0903 643 080
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
AGS-Holding akciová spoločnosť Spišská Nová Ves Konkurz č. 3K/49/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia06.10.2004
ČEJKOVÁ Linda, Mgr. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/4/2022 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.10.2022
Tóthová Annamária Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/36/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz30.03.2023
Tatarová Kristína Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/49/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz25.04.2023
Geciová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/72/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz06.05.2023
Bujňák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/76/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz27.05.2023