Sopko Peter, JUDr. (S98)

Značka správcu:
S98
Dátum narodenia:
23.02.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, Slovensko
Kontakty:
kancelaria@aksf.sk, 033/5511093
Priradené konania (2):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mikulčík Jozef Konkurz č. 1K/257/2004 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia07.08.2007
MARSHALL REALITY, s.r.o. Reštrukturalizácia č. 28R/2/2017 Okresný súd TrnavaPovolená reštrukturalizácia04.07.2017