Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kučerová Nataša, JUDr. (S996)

Kučerová Nataša, JUDr. (S996)

Značka správcu:
S996
IČO:
35542462
Dátum narodenia:
04.02.1960
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Mlynárska 15, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
natasa.kucerova@gmail.com, 055/6770481, 0907/971952
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Brecko Peter Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/92/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.03.2020
Plachetková Nataša Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/361/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.12.2020
Tulejová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/384/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2021
Ďurko Michal Konkurz č. 31K/49/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz04.01.2013
Kováč Peter Konkurz č. 32K/2/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.10.2015
PRO-BIO s.r.o. Konkurz č. 32K/15/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.09.2016
Labuzík Miloš Konkurz č. 32K/28/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz08.11.2016