Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 422 10 16
Okresný súd Bratislava I 872 11 21
Okresný súd Košice I 580 5 74
Okresný súd Nitra 213 1 24
Okresný súd Prešov 374 2 49
Okresný súd Trenčín 186 9 46
Okresný súd Trnava 276 5 13
Okresný súd Žilina 323 2 123
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 106 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3583 konkurzov, 57 reštrukturalizácií a 366 iných konaní, spolu 4006 prebiehajúcich konaní.