Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 441 8 15
Okresný súd Bratislava I 826 8 0
Okresný súd Košice I 565 2 74
Okresný súd Nitra 218 1 24
Okresný súd Prešov 399 4 49
Okresný súd Trenčín 193 6 46
Okresný súd Trnava 294 5 13
Okresný súd Žilina 315 2 121
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 107 0 0
Krajský súd v Košiciach 158 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3608 konkurzov, 50 reštrukturalizácií a 342 iných konaní, spolu 4000 prebiehajúcich konaní.