Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 43 8 16
Mestský súd Bratislava III 834 0 7
Mestský súd Košice 435 9 85
Okresný súd Banská Bystrica 345 6 19
Okresný súd Nitra 154 8 24
Okresný súd Prešov 368 2 42
Okresný súd Trenčín 183 5 45
Okresný súd Trnava 202 3 15
Okresný súd Žilina 322 5 124
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 90 0 0
Krajský súd v Bratislave 103 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3218 konkurzov, 58 reštrukturalizácií a 377 iných konaní, spolu 3653 prebiehajúcich konaní.