Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 424 10 16
Okresný súd Bratislava I 879 9 23
Okresný súd Košice I 577 5 74
Okresný súd Nitra 215 0 24
Okresný súd Prešov 376 2 49
Okresný súd Trenčín 183 9 46
Okresný súd Trnava 267 5 13
Okresný súd Žilina 319 2 122
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 106 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3577 konkurzov, 54 reštrukturalizácií a 367 iných konaní, spolu 3998 prebiehajúcich konaní.