Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 478 8 13
Okresný súd Bratislava I 806 14 0
Okresný súd Košice I 563 3 69
Okresný súd Nitra 252 1 23
Okresný súd Prešov 430 4 50
Okresný súd Trenčín 221 8 45
Okresný súd Trnava 333 4 12
Okresný súd Žilina 356 1 106
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 161 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3793 konkurzov, 57 reštrukturalizácií a 318 iných konaní, spolu 4168 prebiehajúcich konaní.