Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 420 10 15
Okresný súd Bratislava I 851 11 18
Okresný súd Košice I 574 4 73
Okresný súd Nitra 215 1 24
Okresný súd Prešov 379 2 49
Okresný súd Trenčín 188 6 46
Okresný súd Trnava 282 4 13
Okresný súd Žilina 307 3 123
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 106 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3553 konkurzov, 53 reštrukturalizácií a 361 iných konaní, spolu 3967 prebiehajúcich konaní.