Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 481 5 13
Okresný súd Bratislava I 844 11 0
Okresný súd Košice I 561 2 71
Okresný súd Nitra 266 1 23
Okresný súd Prešov 431 6 49
Okresný súd Trenčín 241 5 45
Okresný súd Trnava 339 3 12
Okresný súd Žilina 364 1 108
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 161 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3881 konkurzov, 48 reštrukturalizácií a 321 iných konaní, spolu 4250 prebiehajúcich konaní.