Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 44 8 21
Mestský súd Bratislava III 881 1 2
Mestský súd Košice 467 6 84
Okresný súd Banská Bystrica 350 6 15
Okresný súd Nitra 157 4 24
Okresný súd Prešov 371 2 46
Okresný súd Trenčín 188 5 47
Okresný súd Trnava 198 3 14
Okresný súd Žilina 359 6 126
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 102 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3347 konkurzov, 53 reštrukturalizácií a 379 iných konaní, spolu 3779 prebiehajúcich konaní.