Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 600 5 9
Okresný súd Bratislava I 822 12 0
Okresný súd Košice I 481 2 56
Okresný súd Nitra 320 1 22
Okresný súd Prešov 477 8 48
Okresný súd Trenčín 302 5 34
Okresný súd Trnava 354 4 6
Okresný súd Žilina 422 0 120
Krajský súd v Banskej Bystrici 95 0 0
Krajský súd v Bratislave 107 0 0
Krajský súd v Košiciach 169 17 0
Na všetkých súdoch je celkovo 4149 konkurzov, 54 reštrukturalizácií a 295 iných konaní, spolu 4498 prebiehajúcich konaní.