Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 530 7 6
Okresný súd Bratislava I 834 9 0
Okresný súd Košice I 511 2 59
Okresný súd Nitra 306 3 23
Okresný súd Prešov 461 4 41
Okresný súd Trenčín 280 5 43
Okresný súd Trnava 362 4 9
Okresný súd Žilina 400 0 102
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 108 0 0
Krajský súd v Košiciach 168 15 0
Na všetkých súdoch je celkovo 4052 konkurzov, 49 reštrukturalizácií a 283 iných konaní, spolu 4384 prebiehajúcich konaní.