Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 432 10 15
Okresný súd Bratislava I 857 9 0
Okresný súd Košice I 580 2 73
Okresný súd Nitra 221 1 24
Okresný súd Prešov 393 4 49
Okresný súd Trenčín 189 7 45
Okresný súd Trnava 281 6 13
Okresný súd Žilina 302 3 125
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 106 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3592 konkurzov, 54 reštrukturalizácií a 344 iných konaní, spolu 3990 prebiehajúcich konaní.