Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 377 6 15
Okresný súd Bratislava I 936 9 23
Okresný súd Košice I 558 6 79
Okresný súd Nitra 164 0 24
Okresný súd Prešov 371 5 45
Okresný súd Trenčín 183 7 47
Okresný súd Trnava 205 3 14
Okresný súd Žilina 362 4 127
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 104 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3490 konkurzov, 52 reštrukturalizácií a 374 iných konaní, spolu 3916 prebiehajúcich konaní.