Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 462 8 14
Okresný súd Bratislava I 806 13 0
Okresný súd Košice I 562 3 74
Okresný súd Nitra 233 3 23
Okresný súd Prešov 413 2 50
Okresný súd Trenčín 203 7 46
Okresný súd Trnava 306 6 13
Okresný súd Žilina 328 2 99
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 102 0 0
Krajský súd v Košiciach 160 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3666 konkurzov, 58 reštrukturalizácií a 319 iných konaní, spolu 4043 prebiehajúcich konaní.