Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 474 7 14
Okresný súd Bratislava I 795 14 0
Okresný súd Košice I 561 4 73
Okresný súd Nitra 249 2 23
Okresný súd Prešov 429 3 50
Okresný súd Trenčín 217 9 46
Okresný súd Trnava 327 5 12
Okresný súd Žilina 352 1 106
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 104 0 0
Krajský súd v Košiciach 160 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3760 konkurzov, 59 reštrukturalizácií a 324 iných konaní, spolu 4143 prebiehajúcich konaní.