Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 918 10 23
Mestský súd Bratislava III 0 0 0
Mestský súd Košice 479 4 83
Okresný súd Banská Bystrica 369 6 15
Okresný súd Nitra 161 2 24
Okresný súd Prešov 358 2 46
Okresný súd Trenčín 173 5 47
Okresný súd Trnava 199 3 14
Okresný súd Žilina 368 5 126
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 102 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3357 konkurzov, 49 reštrukturalizácií a 378 iných konaní, spolu 3784 prebiehajúcich konaní.