Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 43 8 15
Mestský súd Bratislava III 826 0 10
Mestský súd Košice 432 6 88
Okresný súd Banská Bystrica 345 6 19
Okresný súd Nitra 172 2 24
Okresný súd Prešov 378 1 42
Okresný súd Trenčín 184 5 45
Okresný súd Trnava 221 3 15
Okresný súd Žilina 308 7 122
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 90 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3239 konkurzov, 50 reštrukturalizácií a 380 iných konaní, spolu 3669 prebiehajúcich konaní.