Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 509 6 4
Okresný súd Bratislava I 830 9 0
Okresný súd Košice I 516 2 56
Okresný súd Nitra 279 1 23
Okresný súd Prešov 437 3 38
Okresný súd Trenčín 261 4 44
Okresný súd Trnava 346 4 11
Okresný súd Žilina 387 1 119
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 105 0 0
Krajský súd v Košiciach 161 14 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3923 konkurzov, 44 reštrukturalizácií a 295 iných konaní, spolu 4262 prebiehajúcich konaní.