Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 424 9 16
Okresný súd Bratislava I 878 11 23
Okresný súd Košice I 568 5 72
Okresný súd Nitra 215 0 24
Okresný súd Prešov 376 3 49
Okresný súd Trenčín 187 9 46
Okresný súd Trnava 253 5 14
Okresný súd Žilina 340 1 127
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 105 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3577 konkurzov, 55 reštrukturalizácií a 371 iných konaní, spolu 4003 prebiehajúcich konaní.