Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 43 8 15
Mestský súd Bratislava III 810 0 9
Mestský súd Košice 429 8 87
Okresný súd Banská Bystrica 344 6 19
Okresný súd Nitra 163 3 24
Okresný súd Prešov 379 1 42
Okresný súd Trenčín 182 5 45
Okresný súd Trnava 229 3 15
Okresný súd Žilina 321 6 122
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 90 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3230 konkurzov, 52 reštrukturalizácií a 378 iných konaní, spolu 3660 prebiehajúcich konaní.