Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 612 5 15
Okresný súd Bratislava I 855 15 0
Okresný súd Košice I 491 2 56
Okresný súd Nitra 334 0 19
Okresný súd Prešov 490 8 43
Okresný súd Trenčín 304 7 35
Okresný súd Trnava 364 4 6
Okresný súd Žilina 427 1 108
Krajský súd v Banskej Bystrici 96 0 0
Krajský súd v Bratislave 106 0 0
Krajský súd v Košiciach 168 17 0
Na všetkých súdoch je celkovo 4247 konkurzov, 59 reštrukturalizácií a 282 iných konaní, spolu 4588 prebiehajúcich konaní.