Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Mestský súd Bratislava I 43 8 15
Mestský súd Bratislava III 821 0 9
Mestský súd Košice 432 8 87
Okresný súd Banská Bystrica 345 6 19
Okresný súd Nitra 159 4 24
Okresný súd Prešov 374 2 42
Okresný súd Trenčín 187 5 45
Okresný súd Trnava 219 3 15
Okresný súd Žilina 320 5 123
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 90 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3230 konkurzov, 53 reštrukturalizácií a 379 iných konaní, spolu 3662 prebiehajúcich konaní.