Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 477 6 13
Okresný súd Bratislava I 839 12 0
Okresný súd Košice I 558 2 69
Okresný súd Nitra 257 0 23
Okresný súd Prešov 428 6 50
Okresný súd Trenčín 228 4 45
Okresný súd Trnava 334 3 12
Okresný súd Žilina 355 1 106
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 101 0 0
Krajský súd v Košiciach 161 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3830 konkurzov, 48 reštrukturalizácií a 318 iných konaní, spolu 4196 prebiehajúcich konaní.