Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 438 9 15
Okresný súd Bratislava I 842 8 0
Okresný súd Košice I 577 2 74
Okresný súd Nitra 219 1 24
Okresný súd Prešov 402 4 49
Okresný súd Trenčín 191 7 46
Okresný súd Trnava 291 5 13
Okresný súd Žilina 303 2 120
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 107 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3601 konkurzov, 50 reštrukturalizácií a 341 iných konaní, spolu 3992 prebiehajúcich konaní.