Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 369 6 15
Okresný súd Bratislava I 934 8 23
Okresný súd Košice I 524 5 77
Okresný súd Nitra 162 2 24
Okresný súd Prešov 364 3 45
Okresný súd Trenčín 179 5 47
Okresný súd Trnava 202 3 14
Okresný súd Žilina 369 3 128
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 104 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3437 konkurzov, 47 reštrukturalizácií a 373 iných konaní, spolu 3857 prebiehajúcich konaní.