Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 446 8 14
Okresný súd Bratislava I 808 14 0
Okresný súd Košice I 567 3 70
Okresný súd Nitra 219 2 24
Okresný súd Prešov 410 4 49
Okresný súd Trenčín 190 7 45
Okresný súd Trnava 295 6 13
Okresný súd Žilina 320 2 121
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 107 0 0
Krajský súd v Košiciach 158 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3611 konkurzov, 60 reštrukturalizácií a 336 iných konaní, spolu 4007 prebiehajúcich konaní.