Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 421 9 16
Okresný súd Bratislava I 877 11 23
Okresný súd Košice I 568 5 72
Okresný súd Nitra 210 0 24
Okresný súd Prešov 374 3 48
Okresný súd Trenčín 184 8 45
Okresný súd Trnava 249 5 14
Okresný súd Žilina 346 1 127
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 92 0 0
Krajský súd v Bratislave 105 0 0
Krajský súd v Košiciach 139 12 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3565 konkurzov, 54 reštrukturalizácií a 369 iných konaní, spolu 3988 prebiehajúcich konaní.