Hlavná stránka > Štatistiky

Štatistiky pre konania v systéme RÚ

Počet prebiehajúcich konaní na jednotlivých súdoch

SúdKonkurzyReštrukturalizácieIné konania
Okresný súd Banská Bystrica 443 8 15
Okresný súd Bratislava I 820 8 0
Okresný súd Košice I 562 2 73
Okresný súd Nitra 221 1 24
Okresný súd Prešov 401 4 49
Okresný súd Trenčín 192 7 45
Okresný súd Trnava 295 6 13
Okresný súd Žilina 318 2 121
Krajský súd Nitra 0 0 0
Krajský súd Prešov 0 0 0
Krajský súd Trenčín 0 0 0
Krajský súd Trnava 0 0 0
Krajský súd v Banskej Bystrici 91 0 0
Krajský súd v Bratislave 107 0 0
Krajský súd v Košiciach 158 14 0
Krajský súd Žilina 0 0 0
Na všetkých súdoch je celkovo 3608 konkurzov, 52 reštrukturalizácií a 340 iných konaní, spolu 4000 prebiehajúcich konaní.