(PO) Juraj Kočiš, s. r. o., IČO 45961590

Obchodná 21/165, 90024 Veľký Biel

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia