(PO) ARMALES, a.s., IČO 36475726

Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
2 Ing. Jozef Fedor00Nie
3 J.H.J Development, s.r.o.00Nie
4 Obec Stakčín00Nie
5 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
6 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť00Nie
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
1 ČSOB Leasing, a.s., akciová spoločnosť00Nie