(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
-- Biroš Juraj, JUDr.00Nie
-- Boda František00Nie
-- Bodová Elena00Nie
-- Boršč David00Nie
-- Boršč Michal00Nie
-- Boršč Tomáš00Nie
-- Cenkner Robert00Nie
-- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
-- Foldy Gabriel00Nie
-- Háková Zuzana , Mgr.00Nie