(FOP) Július Murín, IČO 32610114

Rúbanisko III/5, 98403 Lučenec

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia