(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
-- ASEK TZB, spol. s r.o.00Nie
-- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.00Nie
-- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.00Nie
-- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
-- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
-- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
-- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava00Nie
-- Inšpektorát práce Bratislava00Nie
-- Krajský súd v Bratislave00Nie
-- M.T.K. s.r.o.00Nie