(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
1 ASEK TZB, spol. s r.o.00Nie
2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.00Nie
3 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.00Nie
4 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
6 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
5 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
7 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava00Nie
8 Inšpektorát práce Bratislava00Nie
9 Krajský súd v Bratislave00Nie
10 M.T.K. s.r.o.00Nie