Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00Nie
4 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
8 JOPI TRADE, spol. s r.o.00Nie
6 JUDr. Jozef Kapronczai00Nie
5 Kolimárová Mária, Ing.00Nie
7 Krajský súd v Bratislave00Nie
2 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
3 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave00Nie