Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- JPM finance s.r.o.00Nie
-- Krajský súd v Bratislave00Nie
-- Mencl David00Nie
-- R Collectors s. r. o.00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie
-- Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie