Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
3 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.00Nie
4 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
6 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.00Nie