Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/433/2018

(FO) Baláž Ján (19.02.1965)

Trenčianska ulica 2196, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 CEE COLLECT FUND 1LTD00Nie
2 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
4 Krajský súd v Bratislave00Nie
3 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie