(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.00Nie
9 HEURA services s. r. o.00Nie
2 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava00Nie
3 Lasz Jozef, Ing.00Nie
4 MARINER, spol. s r.o.00Nie
5 Metrostav Slovakia a. s.00Nie
7 TDI - Kompleting, s.r.o.00Nie
8 VETEX Int., s. r. o.00Nie
6 Škorec Miloš, JUDr.00Nie