Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/491/2018

(FO) Duras Miloš (23.04.1956)

Trenčín , 91101 Trenčín

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave00Nie
-- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie