(PO) HELP plus, s.r.o., IČO 36398748

Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
-- TPA, s.r.o.00Nie
-- Šindléry Ján, Ing.00Nie