Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/473/2018

(FO) Rácz Richard (20.09.1975)

Ul. 29.augusta 2281, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- , SR - Krajský súd v Bratislave00Nie
-- BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
-- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
-- Home Credit Slovakia, a.s.00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie