Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Slovenská sporiteľňa, a.s.00Nie
2 Sociálna poisťovňa00Nie
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie