Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/236/2019

(FO) Babiar Ľuboš (25.01.1975)

Ligetská 1166, 97251 Handlová

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 EDYPLUS s.r.o.00Nie
2 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
3 Krajský súd v Bratislave00Nie
4 Mesto Prievidza00Nie
5 Sociálna poisťovňa00Nie
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
6 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny00Nie