Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019

(FO) Ferenc Michal (31.05.1985)

Rovné 117, 09016 Rovné

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Krajský súd v Bratislave00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Slovenská sporiteľňa, a.s.00Nie