Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
14 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
3 Krajský súd v Bratislave- Slovenksá republika00Nie
4 Kubaská Zlatica00Nie
5 Mikolajová Slavomíra00Nie
6 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
8 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
7 Poštová banka, a.s.00Nie
12 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.00Nie
16 Sociálna poisťovňa, ústedie00Nie