(PO) Europe mark s. r. o., IČO 36739332

Grösslingova 45, 81109 Bratislava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia