Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/132/2019

(FO) Sekerášová Mária (09.12.1958)

Stará Bystrica , 02304 Stará Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 CREDITEXPRESS Slovensko s. r. o.00Nie
3 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
2 Poštová banka, a.s.00Nie
4 R Collectors s. r. o.00Nie
5 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
6 TELERVIS PLUS a.s.00Nie