(PO) HanSpa Medica, spol. s r.o., IČO 44946911

Robotnícka 57/19, 90501 Senica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia