(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia