Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/144/2019

(FO) Barhoumi Riadh (02.08.1981)

Veternicová 3158, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
-- Tatra banka, a.s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie