Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2019

(FO) Fiedorová Alena (04.04.1980)

Prešov , 08001 Prešov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Mesto Prešov00Nie
2 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
3 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
4 Slovenská konsolidačná, a.s., ako poverená osoba za správcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiy Prešov00Nie
5 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov00Nie