Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Daňový úrad00Nie
2 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
3 Sociálna poisťovňa00Nie
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie