Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Krajský súd v Bratislave00Nie
-- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
-- Poštová banka, a.s.00Nie
-- SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave00Nie
-- Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
-- Východoslovenská energetika a.s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie