Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/173/2019

(FO) Mrlák Ľubor (22.02.1966)

Tranovského 2179, 84102 Bratislava-Dúbravka

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00Nie
-- EOS KSI Slovensko, s.r.o.00Nie
-- KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie