Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Hurek Ján , Ing.00Nie
-- Intrum Justitia Slovakia s.r.o.00Nie
-- Poštová banka, a.s.00Nie
-- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
-- Tatra banka, a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie