Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/343/2019

(FO) Kopper Peter (04.07.1979)

Pri Železničnej Stanici 1184, 04017 Košice-Barca

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 EDMA s.r.o.00Nie
2 Mesto Košice00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie