Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019

(FO) Berky Vladimír (07.04.1953)

Čeláre 116, 99122 Čeláre

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
3 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
2 Poštová banka, a.s.00Nie
4 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie