Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/498/2019

(FO) Janoš Štefan (01.02.1978)

Boriny 509/10 , 97205 Sebedražie

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Krajský súd v Bratislave00Nie
4 LICITOR factoring, s.r.o.00Nie
3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
2 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie