(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia