Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
3 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.00Nie
1 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
2 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie