Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
4 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO 47 258 71300Nie
1 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
2 Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
3 TELERVIS PLUS a.s.00Nie