(PO) AGRO Porúbka s.r.o., IČO 36574058

Brezová 1562/31, 07101 Michalovce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
1 EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.00Nie
7 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
2 Mesto Michalovce00Nie
3 Obec Jovsa00Nie
4 Obec Jovsa00Nie
5 Obec Porúbka00Nie
6 Pôdohospodárska platobná agentúra00Nie
8 Slovenský pozemkový fond00Nie