Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/854/2019

(FO) Janovcová Beata (02.05.1971)

Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Heineken Slovensko, a.s.00Nie
3 Intrum Justitia Slovakia s.r.o.00Nie
2 Inšpektorát práce Banská Bystrica00Nie
4 Mesto Banská Bystrica00Nie
5 Sociálna poisťovňa00Nie
6 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie