Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Poštová banka, a.s.00Nie
-- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Slovenská sporiteľňa, a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie